А. організаційно-господарські зобов’язання

б. соціально-комунальні зобов’язання

в. публічні зобов’язання

г. майново-господарські зобов’язання

№ 40. У який строк з моменту укладення попереднього договору суб’єкт господарювання зобов’язаний укласти основний господарський договір на умовах, передбачених попереднім договором?!!!

а. не пізніше шести місяців з моменту укладення попереднього договору

б. не пізніше одного року з моменту укладення попереднього договору

в. не пізніше одного місяця з моменту укладення попереднього договору

г. не швидше одного року з моменту укладення попереднього договору

№ 41. Поширення у будь-якій формі неправдивих, неточних або неповних відомостей, пов'язаних з особою чи діяльністю суб'єкта господарювання, у тому числі щодо його товарів, які завдали або могли завдати шкоди діловій репутації суб'єкта господарювання – це?

а. розголошення комерційної таємниці

б. досягнення неправомірних переваг у конкуренції

В. дискредитація суб’єкта господарювання

г. зловживання монопольним становищем на ринку

№ 42. Як називається добровільне об’єднання громадян на засадах членства з метою спільної виробничої або іншої господарської діяльності, що базується на їх особистій трудовій участі та об’єднанні майнових пайових внесків, участі в управлінні підприємством та розподілі доходу між його членами відповідно до їх участі у його діяльності?

а. акціонерне товариство

б. командитне товариство

В. виробничий кооператив

г. казенне підприємство

№ 43. Домовленість між боржником і кредиторами стосовно відстрочки та (або) розстрочки, а також прощення (списання) кредиторами боргів боржника є?

а. реструктуризація

б. розпорядження майном боржника

в. санація боржника

Г. мирова угода

№ 44. До кого із перелічених суб’єктів господарювання не застосовуються положення Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»?!!!

а. до виробничих кооперативів

б. до індивідуальних підприємців

в. до казенних підприємств

г. до акціонерних товариств№ 45. Обов'язковий фонд кооперативу, що формується за рахунок вступних внесків та відрахувань від доходу кооперативу і не підлягає розподілу між пайовиками – це є?

а. основний фонд

Б. неподільний фонд

в. пайовий фонд

г. резервний фонд

№ 46. Переміщення товарів через територію України без будь-якого використання цих товарів на зазначеній території згідно Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» - це?

а. демпінг товарів


5336068821911490.html
5336091102305488.html
    PR.RU™