Варіант № 12

1. Поняття системи національних рахунків.

2. Сукупний попит і нецінові фактори, що його визначають.

3. Тести.

Визначте, правильні або неправильні слідуючі твердження (+, - ):

1. Витрати домогосподарств на будівництво нового будинку включаються у споживчі витрати.

2. Додана вартість включає заробітну плату, але не враховує обсяг прибутку.

3. ЧНП перевищує НД на величину амортизації.

4. При розрахунку ЧНП враховуються чисті інвестиції.

5. Реалізація товарних запасів призводить до скорочення валових і чистих інвестицій.

Варіант № 13

1. Рівновага сукупного попиту і сукупної пропозиції. Ефект храповика.

2. Причини і наслідки інфляції.

3. Тести.

Визначте, правильні або неправильні слідуючі твердження (+, - ):

1. Підвищення внутрішнього рівня цін (відносно світового) призводить до зростання експорту і до зниження імпорту товарів і послуг.

2. У зрівноваженій економіці завжди існує повна зайнятість.

3. Підвищення курсу національної валюти по відношенню до іноземних валют створює умови для зростання експорту і, отже, збільшує сукупний попит.

4. При інших рівних умовах, зміни в попиті викликаються зміною цін.

5. Причини зрушення кривих сукупного і індивідуального попиту однакові.

Варіант № 14

1. Сукупна пропозиція і фактори, що її визначають.

2. Причини безробіття і його економічні наслідки.

3. Тести.

Як впливають нецінові фактори на динаміку сукупного попиту (+, - ):

а) зростання населення;

б) скорочення пропозиції грошей;

в) підвищення індивідуальних податків;

г) очікувана депресія (криза) в інших країнах;

д) очікувана депресія (криза) в національній економіці.

Модульний контроль №2

з дисципліни

“Макроекономіка”


5333532585880887.html
5333546576188534.html
    PR.RU™