Інформаційні центри та їх функції.

Основні фактори (проблеми), які знижують якість міського середовища.

І.. Антропогенне середовище.

А) Сфера виробництва:

- значна частина підприємств не працює;

- велика кількість підприємств не працює на повну потужність;

- підприємства міста забезпечують мешканцям незначну кількість робочих місць;

- низька якість продукції;

- застарілі технологічне обладнання та процеси;

- низькі обсяги продукції, що випускається підприємствами.

Б) Сфера обслуговування.

- неякісні послуги;

- порівняно дорогі послуги;

- низький рівень інформаційного забезпечення мешканців міста щодо номенклатури послуг.

В) Комунікації.

- низький рівень технічного стану;

- неякісні послуги системи комунікацій.

Г) Житловий і нежитловий фонд.

- аварійний стан значної кількості об”єктів;

- значна частина об”єктів не відповідає технічним вимогам;

- значна частина об”єктів вимагає капітального ремонту.

Д) Транспортні системи.

- незадовільний технічний стан транспортних засобів;

- незадовільний технічний стан транспортних магісталей;

- низька якість обслуговування;

- недостатня кількість транспортних засобів задічна в обслуговуванні населення.

ІІ. Природнє середовище.

( всі компоненти)

- забруднення газо-пиле видними шкідливими речовинами, елетромагнітними

полями, шумами;

- використовуються не за призначенням;

- не відповідають вимогам еститичного оформлення;

- об”єкти природнього середовища неблагоустроєні.

ІІІ. Населення.

- низька соціальна активність населння;

- населення не використовується як джерело інформації;

- низький рівень правової грамотності;

- низький рівень доходів;

- відсутність контролю демографічної структури населення і рівня задоволення його потреб.

Організацію управління містом потрібно корінним чином змінити. Потрібні нові структури.На базі ЖЕК”ів необхідно створити інформаційні центри, задачею яких буде збір інформаціїв рамках мікрорайону про стан житлового господарства, про роботу комунальних служб:водопостачання, котелень, електропостачання, про скарги мешканців міста щодо ремонту житлових будинків, ремонту вуличного покриття, вуличного освітлення, графіку роботи комунальних піддприємств, заявки від населення мікрорайону на проведення різного роду ремонтів і т.п.Інформаційні центри також повинні будуть приймати інформацію від вищих органів влади міста ( міськвиконкому та його департаментів, районної адміністрації) і доводити її до мешканців мікрорайону.

В інформаційні центри інформація від населення має мати можливість потрапляти декількома шляхами:

- по телефону;

- по електронній пошті ( e – mail);

- по традиційній пошті;

- шляхом персонального відвідування інформаційного центру;

- шляхом опитування населення з конкретних проблем.

Зібрана інформація відповідно обробляється, групується по проблемах та виконавцях і направляється в районну адміністрацію або у відповідний департамент міськвиконкому.

Всю кореспонденцію вхідну і вихідну інформаційний центр реєструє і контроює виконання

запитів, заяв, скарг, пропозицій. Якщо вирішення тих чи інших питань для населення вчасно не відбувається на рівні районної адміністрації чи департаменту міськвиконкому, інформаційний центр шле їм відповідне нагадування. Якщо справа не вирішується і після нагадування, то центр інформує про це вищий за ієрархією орган.

Всі роботи по обслуговуванню мешканців міста виконуються централізовано. Тобто, при міськвиконкомі створюються відповідні служби: ремонт будинків, ремонт квартир, ремонт

внутрібудинкових електромереж, та мереж водопостачання, опалення, внутріквартальних доріг, під”їздів, зовнішнього освітлення, внутріквартальних зелених насаджень. Ці служби виконують роботи за заявками мешканців міста. При міськвиконкомі створюються відповідні аварійні служби, які виїзджають на аварії за телефонним викливом.


5329467744699741.html
5329494681837827.html
    PR.RU™