Дидактичні матеріали для повторення курсу

« ГЕОМЕТРІЯ-10»

за збірником Федченко Л. Я., Литвиненко Г. М.

«Різнорівневі завдання для тематичних та підсумкових

контрольних робіт 10-11 класи» , Донецьк-2004

Тема№1 « Систематизація планіметрії»:

стор.7-12 - 10 клас - діагностична контрольна робота - варіанти 1-6.

Тема№2 « Паралельність прямих та площин»:

стор. 13-20- 10 клас – ткр №1 - варіанти 1-8

стор.25-28- 10 клас - пкр за I семестр, завдання 1-4

стор.37-40- 10 клас - ркр - варіанти 1-4, завдання №1

стор.41-46- 11 клас- дкр - варіанти 1-6, завдання №1

Тема№3 « Перпендикулярність прямих та площин»:

стор. 21-24 - 10 клас - ткр№2- варіанти 1-4

стор.37-40 - 10 клас – ркр - варіанти 1-4, завдання №2

стор.41-46 - 11 клас – дкр - варіанти 1-6, завдання №2

Дидактичні матеріали для організації діагностичного

Повторення курсу « ГЕОМЕТРІЯ-10»

Планіметрія Л.Я. Федченко, Донецьк, „Каштан”, 2009. Збірник завдань для тематичних і підсумкових атестацій. Геометрія 7-9 класи.
Тема: Прямокутний трикутник
Розділ І рівень ІІ рівень ІІІ рівень
Теорема Піфагора № 955-956; № 969-974; № 983-994; № 997-1022 № 1277-1281; № 1283; №1285-1288; № 1291-1294; № 1304; № 1307; №1309, № 1310; № 1331-1336; № 1338-1340 № 1556-1571; № 1574; № 1575; № 1577; № 1580; № 1585; № 1594
Співвідношення між сторонами та кутами прямокутного трикутника № 953; № 954; №967; № 968; № 975-978; № 995; № 996; № 1010; №1018-1021; № 1024-1030 № 1275-1278; № 1305; № 1311-1315; № 1317; № 1318-1340 № 1554; № 1555; № 1578-1584; № 1586; № 1587; № 1590; № 1591; № 1595; № 1596; № 1602; № 1603; № 1608-1615
Теорема синусів № 1663-1667 № 1940-1945 № 2101; № 2102
Теорема косинусів № 1650-1657 № 1924-1931 № 2093-2096
Координати на площині № 1766-1790 № 2002-2005 № 2148-2153
Вектори на площині № 1841-1887 № 2047-2073 № 2197-2222
Стереометрія Г.М. Литвиненко, Л.Я Федченко, В.А.Швець, Донецьк, 2000. Збірник завдань для екзамену з математики на атестат про середню освіту. Геометрія 10-11.
Тема: Паралельність у просторі
Розділ І рівень ІІ рівень ІІІ рівень
Паралельність прямих № 1а; № 6; № 9 № 47; № 63; № 73; № 75
Паралельність прямої та площини № 15; № 19; № 27; № 35 № 46; № 67; № 70; № 71 № 119; № 120
Паралельність площин № 8; № 10; № 12; № 17 № 49; № 50; № 52; № 74 № 180
Комбіновані задачі № 11; № 7; № 13; № 14; № 40 № 41; № 42; № 43; № 44; № 45
Тема: Перпендикулярність у просторі
Перпендикулярність прямих № 20; № 21 № 68; № 69
Теорема про три перпендикуляри № 23 № 57; №77; № 93; № 96
Перпендикулярність прямої і площини № 18; № 22; № 25; № 36 № 48; № 53; № 54; № 72; № 85; № 86; № 89; № 91; № 92 № 148; № 172
Перпендикулярність площин № 26 № 58; № 60; №80; № 110; № 111; №112; №113 № 135; № 154
Комбіновані задачі № 28 № 51 №121; №130; №131; №132; № 133
Тема: Відстані і кути у просторі
Відстані між прямими № 137; №175
Відстань від точки до площини № 79; № 81; № 88; № 106; № 107; № 108; № 109; № 115; № 116 № 151; № 152; № 168; № 169; № 176; № 177
Відстань між площинами № 163
Кут між прямою і площиною № 29; № 34 № 65; № 78 № 123; № 165; № 173; № 178
Кут між площинами № 24; № 30 № 61; № 100; № 102; № 117; № 118 № 124; № 126; № 149; № 150; № 153; № 157 № 160; № 164; № 171; № 182; № 183; № 184
Відстань від точки до вершин многокутника № 32 № 59; № 76; № 82; № 83; № 97; № 104; № 105 № 129; № 134; № 139; № 147; № 159; № 166
Відстань від точки до сторін многокутника № 31 № 55; № 56; № 84; №87; № 90; № 94; № 95; № 98; № 101; № 103; № 114 № 127; № 136; № 138; № 155; № 158; № 162; № 167; № 170; № 179;
Комбіновані задачі № 33 № 64; № 66 № 122; № 125; № 128; № 140; № 161; № 181; № 185

Урок №1. Система опорних фактів з планіметрії. Координати та вектори на площині.
5327911999500472.html
5327962110717665.html
    PR.RU™