Оцінка захисних споруд за захисними властивостями

1) Виявляються захисні властивості споруди з документів їх технічних характеристик:

- від ударної хвилі (надмірний тиск ударної хвилі, який можевитримати споруда);

КОСЛ.ЗАХ. - від радіоактивного забруднення (коефіцієнт послаблення радіації спорудою)

,

де Кр - коефіцієнт, який враховує місце знаходження сховища;

Кр = 8 - в районі забудови;

Кр = 4 - окремо розташоване;

n - кількість шарів матеріалів в перекритті сховища;

hi - товщина і - ЦО шару перекриття,см;

di - товщина шару, який послаблює радіацію у 2 рази.

2) Визначають потрібні захисні властивості споруд:

а) за ударною хвилею - максимальний надмірний тиск ударної хвилі, що очікується на об’єкті визначається так - розраховується найближча можлива відстань до центра вибуху:

,

де RM - віддалення об'єкта від точки прицілювання (км);

rВІДХ. - радіус ймовірного максимального відхилення центру вибуху від точки прицілювання.

В таблиці ( Демиденко, довідник, додаток 4) знаходимо для очікуваної потужності вибуху (боєприпасу) q, виду вибуху і RМІN .

б) За радіоактивним забрудненням КОСЛ.ПОТР. - потрібний коефіцієнт ослаблення радіації розраховується за формулами:

від радіоактивного забруднення:

або ,

де - максимальна доза радіації;

- допустима доза радіації для людини за термін 4 доби (96год);

- максимальний рівень радіації, очікуваний на об'єкті (визначається по таблиці на відстані Rmin для заданої потужності вибуху q та швидкості середнього вітру VCB.).

tП - початок опромінювання (зараження об’єкта) відносно вибуху

, год.

tK - кінець опромінювання, год.

tK = tП+96

- допустима (установлена) доза радіації, Р. На 4 доби (96 год.) =50 Р.

від проникаючої радіації:

де - доза проникаючої радіації на відстані для заданої потужності вибуху q.

3) Порівнюються захисні властивості споруди з потрібними і робляться висновки : якщо , або KОСЛ.ЗАХ.

4) Визначається показник, який характеризує інженерний захист робітників і службовців за захисними властивостями :де М1, М2,…Мn - місткість споруд 1, 2, 3…n,захиснівластивості яких відповідають потрібним, тобто забезпечують надійний захист людей від вражаючих факторів (ударноїхвилі ірадіоактивного зараження).


5326818195056590.html
5326940559397436.html
    PR.RU™