Ред.] Розрахунки середніх цін та індивідуальних індексів цін на регіональному рівні

Ред.] Формування бази зважування

Ред.] Формула розрахунку індексу споживчих цін

Формула, яка використовується для розрахунку ІСЦ, виводиться з класичної формули Ласпейреса, яка порівнює поточну вартість споживчого набору у базисному періоді (чисельник) з базисною вартістю цього ж набору у базисному періоді (знаменник).

Ця формула є більш універсальною порівняно зі стандартною формулою Ласпейреса, оскільки в ній використовується безперервний ланцюг розрахунків. Розрахунок ІСЦ за квартал, період з початку року і т.п. визначається “ланцюговим” методом, тобто шляхом множення місячних (квартальних і т. д.) індексів споживчих цін.

Базою зважування є розрахункова структура споживчих витрат домогосподарств, які проживають у міських поселеннях.

Джерелом інформації про споживчі витрати населення є дані, отримані за результатами обстеження умов життя домогосподарств щодо витрат на придбання споживчих товарів та оплату послуг. Із споживчих витрат населення виключається вартість товарів та послуг, для яких не існує реальної ринкової ціни (особисте споживання сільськогосподарської продукції, виробленої в індивідуальних господарствах). До споживчих витрат населення також не включається прибутковий податок, заощадження, витрати на страхування та внески до пенсійного фонду, витрати на інвестиції. Для визначення питомої ваги окремих товарів (послуг)-представників споживчого набору використовується також додаткова інформація: дані про структуру обсягів послуг, виробництва окремих видів продукції, послуг, а також експертні оцінки.

Розрахунки середніх цін та індивідуальних індексів цін на регіональному рівні складаються з двох етапів.

Перший етап включає розрахунки середніх цін на кожний товар (послугу) у кожній адміністративно-територіальній одиниці за поточний та попередній місяці на основі порівняльних цін, зареєстрованих у підприємствах торгівлі та сфери послуг.

Середні ціни по кожній адміністративно-територіальній одиниці на кожний товар (послугу)-представник та їх індивідуальні індекси передаються до регіональних управлінь статистики.На другому етапі визначаються середні ціни за попередній та поточний періоди по регіонах на основі середніх цін на кожний товар (послугу)-представник, одержаних від адміністративно-територіальних одиниць, як середньоарифметичні зважені. За базу зважування приймається питома вага середньорічної чисельності наявного міського населення адміністративно-територіальної одиниці, де проводиться реєстрація, у загальній чисельності наявного міського населення регіону.

Індекси цін по регіонах розраховуються шляхом ділення середньої ціни поточного місяця на середню ціну попереднього місяця.

Середні ціни та індивідуальні індекси на кожний товар (послугу) – представник у кожній адміністративно-територіальній одиниці та регіонах за поточний та попередній місяці є базою для розрахунку індексів на товари (послуги)-представники, групи та індексу споживчих цін по регіонах і країні в цілому.


Таблиця 1 Динаміка валового внутрішнього продукту України

ВВП номінальний ВВП реальний
млн. грн у % до попереднього року млн. грн у % до попереднього року
1996р. 149,5 90,0
1997р. 114,5 97,0
1998р. 109,9 98,1
1999р. 127,1 99,8
2000р. 130,4 105,9
2001р. 120,1 109,2
2002р. 110,6 105,2
2003р. 116,6 109,3

Динаміка номінального валового внутрішнього продукту України свідчить про безупинне зростання його обсягів за весь період, починаючи з 1996 року по 2003 рік. Дещо інша закономірність проявляється при дослідженні реального валового продукту. Тут можна виділити два періоди: з 1996 по 1999 роки реальний ВВП зменшувався, а за послідуючі чотири роки реальний валовий внутрішній продукт зростав, так в 2000 році він зріс 5,9%, в 2001 році -9,2%, в 2002 році -5,2%, в 2003 році -9,3% по відношенню до попереднього року. При співставленні обсягу реального ВВП за 2003 рік до такого ж показника за 1999 рік темп приросту склав 33,0%, тобто за чотири роки реальний ВВП зріс на третину.

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ П О В І Д О М Л Е Н Н Я 09.07.2008 За повідомленням Державного комітету статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у червні 2008 року становив 100,8 відсотка порівняно з травнем поточного року. За період січень - червень 2008 року - 115,5 відсотка. За період січень 1998 року - червень 2008 року - 382,2 відсотка. При цьому індекси споживчих цін на товари та послуги, за даними департаменту статистики цін Держкомстату, мали такий вигляд: (відсотків) ------------------------------------------------------------------ | | Червень 2008 до | | |-----------------------| | |травня 2008|грудня 2007| |----------------------------------------+-----------+-----------| |Індекс споживчих цін | 100,8 | 115,5 | |----------------------------------------+-----------+-----------| |Продукти харчування та безалкогольні | 100,6 | 123,4 | |напої | | | |----------------------------------------+-----------+-----------| |Продукти харчування | 100,6 | 124,0 | |----------------------------------------+-----------+-----------| |Хліб і хлібопродукти | 103,1 | 122,0 | |----------------------------------------+-----------+-----------| |Хліб | 101,5 | 116,2 | |----------------------------------------+-----------+-----------| |Макаронні вироби | 101,8 | 120,6 | |----------------------------------------+-----------+-----------| |М'ясо та м'ясопродукти | 101,4 | 133,5 | |----------------------------------------+-----------+-----------| |Риба та продукти з риби | 102,2 | 113,6 | |----------------------------------------+-----------+-----------| |Молоко, сир та яйця | 96,4 | 94,0 | |----------------------------------------+-----------+-----------| |Молоко | 98,0 | 97,5 | |----------------------------------------+-----------+-----------| |Сир і м'який сир (творог) | 98,8 | 102,6 | |----------------------------------------+-----------+-----------| |Яйця | 85,9 | 70,0 | |----------------------------------------+-----------+-----------| |Олія та жири | 100,8 | 123,3 | |----------------------------------------+-----------+-----------| |Масло | 99,4 | 99,7 | |----------------------------------------+-----------+-----------| |Олія | 99,2 | 122,7 | |----------------------------------------+-----------+-----------| |Фрукти | 97,7 | 142,5 | |----------------------------------------+-----------+-----------| |Овочі | 99,2 | 156,3 | |----------------------------------------+-----------+-----------| |Цукор | 98,1 | 108,0 | |----------------------------------------+-----------+-----------| |Безалкогольні напої | 101,6 | 110,9 | |----------------------------------------+-----------+-----------| |Алкогольні напої, тютюнові вироби | 100,9 | 108,4 | |----------------------------------------+-----------+-----------| |Одяг і взуття | 100,0 | 101,0 | |----------------------------------------+-----------+-----------| |Одяг | 100,0 | 101,0 | |----------------------------------------+-----------+-----------| |Взуття | 100,0 | 101,2 | |----------------------------------------+-----------+-----------| |Житло, вода, електроенергія, газ та інші| 102,0 | 102,2 | |види палива | | | |----------------------------------------+-----------+-----------| |Плата за власне житло | 104,4 | 114,6 | |(квартирна плата) | | | |----------------------------------------+-----------+-----------| |Утримання та ремонт житла | 101,7 | 109,6 | |----------------------------------------+-----------+-----------| |Водопостачання | 110,7 | 123,6 | |----------------------------------------+-----------+-----------| |Каналізація | 113,4 | 125,9 | |----------------------------------------+-----------+-----------| |Електроенергія | 100,0 | 100,0 | |----------------------------------------+-----------+-----------| |Природний газ | 100,0 | 100,0 | |----------------------------------------+-----------+-----------| |Гаряча вода, опалення | 100,6 | 87,4 | |----------------------------------------+-----------+-----------| |Предмети домашнього вжитку, побутова | 100,6 | 104,3 | |техніка та поточне утримання житла | | | |----------------------------------------+-----------+-----------| |Охорона здоров'я | 101,1 | 112,3 | |----------------------------------------+-----------+-----------| |Фармацевтична продукція, медичні товари | 100,7 | 109,8 | |та обладнання | | | |----------------------------------------+-----------+-----------| |Амбулаторні послуги | 101,5 | 113,5 | |----------------------------------------+-----------+-----------| |Транспорт | 102,3 | 116,5 | |----------------------------------------+-----------+-----------| |Паливо та мастила | 104,0 | 122,9 | |----------------------------------------+-----------+-----------| |Транспортні послуги | 102,5 | 119,5 | |----------------------------------------+-----------+-----------| |Залізничний пасажирський транспорт | 104,4 | 112,3 | |----------------------------------------+-----------+-----------| |Автодорожній пасажирський транспорт | 102,2 | 121,1 | |----------------------------------------+-----------+-----------| |Зв'язок | 100,0 | 99,9 | |----------------------------------------+-----------+-----------| |Відпочинок і культура | 100,3 | 104,9 | |----------------------------------------+-----------+-----------| |Освіта | 100,5 | 104,4 | |----------------------------------------+-----------+-----------| |Ресторани та готелі | 102,0 | 118,6 | |----------------------------------------+-----------+-----------| |Різні товари та послуги | 102,0 | 103,4 | ------------------------------------------------------------------

5326141355117485.html
5326264008985384.html
    PR.RU™